Reizen buiten Europa

July 03, 2020

Voor wie op reis wil buiten Europa komt er stilaan ook terug wat meer duidelijkheid. Op 30 juni besliste Europa dat het niet-essentiële reizen naar en van een 15-tal landen buiten de Europese Unie geleidelijk terug wil toestaan. Het gaat om volgende landen:

 

 • Algerije

 • Australië

 • Canada

 • Georgië

 • Japan

 • Montenegro

 • Marokko

 • Nieuw-Zeeland

 • Rwanda

 • Servië

 • Zuid-Korea

 • Thailand

 • Tunesië

 • Uruguay

China zal worden toegevoegd als EU+-burgers ook naar China mogen reizen voor niet-essentiële reizen. De lijst zal om de twee weken worden herzien op basis van gezondheids- en epidemiologische criteria.

Op dit ogenblik is België begonnen met overleg met deskundigen van de betrokken overheidsdiensten om te komen tot een voorzichtige heropening van de grenzen.

 

Deskundigen zullen nu de praktische regelingen moeten vaststellen die het mogelijk maken dat niet-essentiële reizigers uit bovengenoemde landen weer in België aankomen en - omgekeerd - dat Belgen naar een aantal van deze landen vertrekken, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen op gezondheidsgebied die essentieel zijn om de epidemie onder controle te houden. Dit duurt minstens tot 7 juli.

 

CONCREET

 

 • Niet-essentiële reizen naar landen buiten de EU blijven onveranderd verboden.

 • Vanaf 7 juli verwacht men een versoepeling naar de landen uit bovenstaande lijst.

 • Sinds deze week zijn er wel twee nieuwe maatregelen van kracht:

1) België aanvaardt vanaf heden een uitbreiding van de lijst van toegestane essentiële reizen tot 4 categorieën: zeelieden, personen die vergaderingen van internationale organisaties bijwonen, studenten en hooggekwalificeerd personeel waarvan het werk niet op afstand kan worden uitgevoerd (rekening houdend met de momenteel geldende visumprocedures).

2) Bovendien kunnen EU+-burgers en onderdanen van derde landen die legaal in de Europese Unie verblijven, evenals hun familieleden, reizen naar waar ze wensen binnen de EU+, inclusief België, en niet meer alleen in hun land van verblijf.