Wanneer zal het zakenreissegment zich herstellen?

August 20, 2020

Het experten panel van de World Tourism Organisation (UNWTO) verwacht in zijn laatste Travel Barometer dat het internationale toerisme zich tegen 2021 zal herstellen. Over de precieze timing is men het nog niet eens.

 

Tweede helft 2021

Slechts een klein aantal respondenten ziet enige hoop op herstel tegen het laatste kwartaal van dit jaar. De reacties zijn verdeeld over de eerste helft en de tweede helft van 2021. Het merendeel van de experten verwacht dat het herstel tegen de tweede helft van 2021 zal plaatsvinden.

 

Terug naar het oude niveau?

Dit weerspiegelt de onzekerheid over de heropleving en de verspreiding van het virus, de verschillende epidemiologische stadia in de regio’s en de nog steeds geldende reisbeperkingen in de meeste bestemmingen. Volgens sommige deskundigen zal een volledig herstel naar het niveau van voor de crisis nog enkele jaren op zich laten wachten.

In April bracht de International Air Transportation Association (IATA) nog een rapport uit waarbij we tegen 2024 het oude niveau zullen behalen, maar daarbij nog steeds achterblijven op de voorziene groeicurve van voor de COVID-19 uitbraak.

RPK = Revenue Passenger Kilometres - een manier om het aantal kilometers van vliegtuigpassagiers te berekenen, door het aantal betalende passagiers te vermenigvuldigen met de afgelegde afstand.

 

Regionale verschillen

In Azië en de Stille Oceaan (63%) verwachten de meeste respondenten een herstel van het internationale toerisme tegen de tweede helft van 2021, evenals de meeste experten uit Noord- en Zuid-Amerika (56%).

In Europa zien de meeste respondenten het toerisme herstellen in het laatste kwartaal van 2021. Deskundigen uit het Midden-Oosten (83%) zien een duidelijk herstel in de eerste helft van 2021, terwijl experten uit Afrika verdeeld zijn.

 

Binnenlands versus buitenlands toerisme

Vergeleken met het internationale toerisme zal het binnenlandse toerisme naar verwachting sneller hervatten. De meerderheid van de deskundigen gaf echter aan dat het binnenlandse toerisme de tijdelijke daling van het internationale toerisme slechts gedeeltelijk (52%) of helemaal niet (42%) zal compenseren.